Zachęcamy do wygłaszania referatów w ramach spotkań naszego Oddziału PTG. W tym celu należy skontaktować się z sekretarzem Oddziału podając propozycję tematu i terminu wystąpienia.


Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego – zapisz się!

Wystarczy wypełnić załączoną deklarację (doc), opłacić składkę oraz uiścić wpisowe w wysokości 5 zł. Te kwotę należy przelać na konto Zarządu Głównego PTG.

Składka PTG w roku 2018 wynosi:

  • 0 zł (emeryci)
  • 15 zł (studenci)
  • 50 zł (pracownicy)

Wymienioną kwotę należy przelać na konto PTG (ul. Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków)
PKO BP SA IO Kraków 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842


Szybkie linki