50-lecie Oddziału Poznańskiego PTG

50-lecie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego – zaproszenie do udziału w uroczystej Sesji Jubileuszowej

Szanowni Państwo,

W październiku 2022 roku, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geologicznego obchodzi swoje 50-lecie. Z tej okazji, chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w uroczystej Sesji Jubileuszowej, która odbędzie się w piątek 28 października br. w siedzibie Oddziału Poznańskiego PTGeol, w Instytucie Geologii UAM w Poznaniu, przy ul. Krygowskiego 12.

Sesja zaplanowana jest w godzinach 11-17. Program będzie obejmował między innymi krótkie referaty na temat historii Oddziału, wspomnienia naszych długoletnich Członków, wystawy okolicznościowe i poczęstunek.

Udział w Sesji należy zgłosić poprzez formularz rejestracyjny (https://forms.office.com/r/tbPSyhd3CB).
Opłatę uczestnictwa w wysokości 50 zł należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Geologicznego (ul. Gronostajowa 3A, 30-387 Kraków), nr 45 1020 2892 0000 5202 0181 6842, w terminie do 10 września 2022 r.

Członkowie Oddziału Poznańskiego PTGeol z opłaconymi składkami są zwolnieni z opłaty.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W imieniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PTGeol
Robert Jagodziński
Przewodniczący Oddziału


Materiały związane z 50-leciem Oddziału Poznańskiego:

Artykuł autorstwa Prof. Janusza Skoczylasa „Dzieje Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego” (Przegląd Geologiczny, 2022, 70: 326-328)