Harmonogram spotkań 2019/2020

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenia Polskiego Towarzystwa Geologicznego, podczas których wygłoszone zostaną następujące referaty:

  • 22.01.2020 – Dr hab. Piotr Krzywiec, Prof. PAN – Późnokredowo–kenozoiczna ewolucja wysadu solnego Szamotuł i jego otoczenia – wnioski z interpretacji danych sejsmicznych
  • 25.03.2020 – ODWOŁANY – Mgr Szymon Belzyt (IG UAM) – Osobliwości geologiczne Półwyspu Koreańskiego
  • 01.04.2020 – ODWOŁANY – Dr hab. Mirosław Jastrzębski, Prof. PAN – Amazonia, Afryka czy Bałtyka, gdzie i kiedy rodziły się protolity skał metaosadowo-wulkanicznych Sudetów Wschodnich?

Referaty wygłaszane są w środy o godz. 16.00 w sali 14 Instytutu Geologii UAM ul. Bogumiła Krygowskiego 12. Sala przygotowana jest do prezentacji multimedialnej.