Harmonogram spotkań

w roku akademickim 2018/2019

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenia Polskiego Towarzystwa Geologicznego, podczas których wygłoszone zostaną następujące referaty:

  • 24.01.2019 [wyjątkowo w czwartek w sali 11] – Prof. PAN dr hab. Piotr Krzywiec (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Warszawie) – Nowy model otwierania Atlantyku (Gabon-Brazylia) – wyniki reinterpretacji danych sejsmicznych (na zaproszenie PTG oraz Koła Studenckiego AAPG przy UAM)
  • 27.02.2019 – Prof. Jonathan Redfern (University of Manchester) – „Leveraging the outcrops” – the key to successful exploration: a case study investigating offshore Mesozoic oil and gas plays along the Central Atlantic Margin (na zaproszenie PTG oraz Koła Studenckiego AAPG przy UAM)

Referaty wygłaszane są w środy o godz. 16.00 w sali 14 Instytutu Geologii UAM ul. Bogumiła Krygowskiego 12. Sala przygotowana jest do prezentacji multimedialnej.